At gaupa streifer innom øde skogområder i Kragerø er vel kjent for mange. Fikk et overkjørt rådyr av viltnemda midt i mars måned med tanke på åtet til musvåk og fjellvåk på trekk. Og hvis en var heldig kanskje en rev kunne dukke opp….

Etter nesten 2 måneder dukket så denne gaupa opp! Hvem skulle vel tro at gaupa går på så gammelt kjøtt? Mange mener jo at gaupa kun tar ferskt kjøtt….

I en uke kom gaupa tilbake for å spise av det bedervede kjøttet, noen ganger tidlig på morgenen, andre ganger på ettermiddagen. Myten om den nattaktive store pusen som må ta et ferskt byttedyr (rådyr) en til to ganger i uka holdt ikke helt her. Etter hvert besøk, gravde gaupa over rådyret med mose.Noen ganger kom gaupa bare for å sitte og passe på. En rev lusket rundt men torde ikke komme bort på det bedervede kjøttet. Til slutt var det bare skinnrester igjen av det nesten 2 måneder gamle kadaveret. Spørsmålet er om gaupa vil komme her igjen hvis en legger ut et nytt åtsel???