Med kamera får man en sunn pådriver til å komme seg opp av
godstolen og ut i frisk luft. Man glemmer sykdom, regninger og stress med
klokken. Den friske luften gjør oss godt. Opplevelsen i seg selv, morsomme
aktiviteter og flotte sanseinntrykk gir oss en positiv psykisk effekt.

Forskning viser at friluftsliv er helsefremmende,
trivselfremmende, stressreduserende og sykdomsforebygende. Følelsen av å mestre
gir bedre selvtillit, økt velvære, mer overskudd og energi. Du blir bedre til å
takle stress, du får en bedre søvnkvalitet og du får nytt håp, en økt optimisme
og mer pågangsmot. Å komme seg ut sammen med mennesker du liker øker dessuten
trivselen og gjør deg glad. Og i glede er det mye god helse.

Så sitt ikke
inne når alt håp er ute.

Å
skulle formidle lyspunkt fra naturen er en krevende oppgave. Mitt mål er at et
bilde av en dompap skal gi deg inspirasjon til å skjerpe sansene og til å
oppsøke naturen. Og til å finne dine egne lyspunkt i en hektisk hverdag. En
kilde til begeistring, opplevelse og rekreasjon. Men det viktigste av alt, om
du også får se en dompap eller ikke: ha det gøy på tur, uansett om turen er
bratt eller slak, lang eller kort, vanskelig eller lett, med eller uten kamera.

Din tur skaper uansett din
historie. Dine lyspunkt.

God
tur!